News & Downloads

We’re hiring – Säkerhets- och riskansvarig

Baltic Cable länkar samman elnäten i Europa med en kabel på havsbotten som transporterar el mellan Sverige och Tyskland. Baltic Cable bidrar till att trygga elförsörjningen, underlättar samhällets elektrifiering, den gröna omställningen samt bygger på EU:s fundament...