We’re hiring – Säkerhets- och riskansvarig

Baltic Cable länkar samman elnäten i Europa med en kabel på havsbotten som transporterar el mellan Sverige och Tyskland. Baltic Cable bidrar till att trygga elförsörjningen, underlättar samhällets elektrifiering, den gröna omställningen samt bygger på EU:s fundament för en väl fungerande EU-marknad för energi. År 2019 certifierades Baltic Cable som TSO i Tyskland, vilket innebar en ny milstolpe i företagets historia. Som en följd av detta har Baltic Cable nu påbörjat en spännande och unik resa. En resa som innehåller nya, intressanta och utmanande uppgifter inom områdena ekonomi, drift, teknik, juridik samt regulatoriska frågor relaterade till de europeiska elmarknaderna. Bolaget befinner sig därmed i en expansiv fas med pågående och nya projekt och uppdrag som ska initieras och realiseras. I denna högintressanta verksamhet inrättas nu rollen som Säkerhets- och riskansvarig.

Som Säkerhets- och riskansvarig arbetar du strategiskt och operativt med säkerhets-, beredskaps-, HSE-, risk- och miljöfrågor med ett holistiskt synsätt som skapar förutsättningar för att skydda Baltic Cables skyddsvärda tillgångar och säkerställer motståndskraft mot incidenter samt upprätthållandet av ett systematiskt säkerhetsarbete. Ditt uppdrag är att stötta Baltic Cables ledning och verksamhet i frågor som rör dessa områden.

Om rollen och arbetsuppgifter

Baltic Cable är ett svenskt företag med ca 15 medarbetare, kännetecknad av en internationell profil, placerat i hjärtat av den nordiska energihubben i Öresundsregionen med sitt kontor i centrala Malmö. Företagskulturen präglas av en platt hierarki, snabbt beslutsfattande, samarbete och att vara en projektbaserad organisation. Då rollen är ny skall du ha en entreprenöriell ådra och tilltalas av att vara med och forma rollen i nära samråd med VD och övrig organisation.

Mer om Baltic Cable: https://balticcable.com/

Säkerhets- och riskansvarig arbetar på uppdrag av ledningen och är direkt underställd VD och ska stödja ledningen i säkerhetsarbetet. Säkerhets- och riskansvarig ska upprätta samt bevaka att Baltic Cable följer säkerhetspolicys, kris-och beredskapsplaner, uppnår satta HSE- och säkerhetsmål, ständigt förbättrar säkerhets- och krisberedskapsarbetet samt efterlever lagar och andra krav. Säkerhets- och riskansvarig ska samordna, utveckla och följa upp Baltic Cables arbete avseende informationssäkerhet, fysisk säkerhet, elsäkerhet, miljö, arbetsmiljö och beredskap och tillhörande interna utbildningar samt även ta fram övergripande risk- och säkerhetsbedömningar. Rollen är således bred, men kommer initialt primärt att ha fokus på cybersäkerhet (implementering av NIS2-direktivet) och säkerhetsskydd.

Som säkerhets- och riskansvarig kommer du bland annat att ha följande ansvarsområden:

 • Leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet i verksamheten.
 • Utveckla, implementera och övervaka säkerhetsskyddsstrategier och -policyer för att säkerställa att företaget uppfyller gällande lagar och regler, särskilt med beaktande av att Baltic Cable är en TSO (Transmission System Operator).
 • Identifiera och utvärdera säkerhetsrisker och utarbeta åtgärdsplaner för att minska dessa risker.
 • Samordna och övervaka säkerhetsinsatser, inklusive fysisk säkerhet, IT-säkerhet och krishanteringsplaner.
 • Utbildning av personal i säkerhetsrelaterade frågor.
 • Genomföra interna och externa säkerhetsrevisioner samt rapportera om resultat och rekommendationer till ledningen.
 • Hantera incidenter och utreda säkerhetsbrott eller incidenter enligt etablerade protokoll.
 • Säkerställa att säkerhetsåtgärder är kostnadseffektiva och följer företagets budget.
 • Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Utveckla, implementera och övervaka hållbarhetsstrategier och -policyer.
 • Löpande riskbedömningar.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker har relevant erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete. För att vara framgångsrik i rollen som säkerhets- och riskansvarig krävs följande kvalifikationer:

 • Relevant högskoleexamen eller motsvarande i säkerhetsrelaterat område.
 • Djup kunskap om säkerhetsskydd, lagar och regler samt erfarenhet av att tolka lagtexter inom området.
 • Stark analytisk förmåga och förmåga att hantera komplexa säkerhetssituationer.
 • Utmärkta kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska, både i skrift och tal, kunskaper i tyska är meriterande.
 • Förmåga att samarbeta.
 • Certifieringar inom säkerhetsskydd är meriterande.

Vi söker dig som brinner för säkerhetsfrågorna, har stor ansvarskänsla och trivs som bäst när du får jobba både strategiskt och operativt. Du är strukturerad och noggrann, vilket innebär att du klarar av att hantera flera parallella processer och frågor. Det är viktigt att du är driven och självgående, kan ta egna initiativ och driva frågor framåt såväl internt som externt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Givetvis ser vi också att du är en trygg och stabil person som behåller lugnet även i pressade situationer.

Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.

Din ansökan

I denna rekrytering samarbetar Baltic Cable med Academic Search. Du ansöker via via denna länk där du fyller i dina uppgifter och bifogar personligt brev och CV. All information hanteras konfidentiellt i enlighet med gällande Academic Search Integritetspolicy och personuppgiftslagen GDPR. Detta innebär att vi endast kan hantera din ansökan denna väg. Tack för din förståelse.

Urval kan komma att ske löpande, skicka därför gärna in din ansökan så snart du får möjlighet.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Senior Consultant Per Malmberg, per.malmberg@academicsearch.se, 0701 653 100 eller Senior Researcher Johanna Ohm, johanna.ohm@academicsearch.se.