We’re hiring – Säkerhets- och riskansvarig

We’re hiring – Säkerhets- och riskansvarig

Baltic Cable länkar samman elnäten i Europa med en kabel på havsbotten som transporterar el mellan Sverige och Tyskland. Baltic Cable bidrar till att trygga elförsörjningen, underlättar samhällets elektrifiering, den gröna omställningen samt bygger på EU:s fundament...
We’re hiring – Legal Counsel

We’re hiring – Legal Counsel

The electrification of our societies is growing in momentum. That requires a convenient network of electricity wherever we are. One of EU’s top priorities is a reliable, interconnected electricity network covering Europe. Become part of a unique and exciting...