Pressmeddelande från Baltic Cable 2000-03-27
300 meter skadad kabel bortkapad

I fredags inleddes reparationen av Baltic Cable´s likspänningskabel. Det holländska specialfartyget Sea Spider kom då till platsen för kabelfelet, som är beläget i jämnhöjd med Fehmers sund strax utanför den tyska kusten. Under helgen har kabeln kapats på bottnen, kabeländarna har lyfts upp på däck och cirka 300 meter skadad kabel har tagits bort. Spänningstester här därefter genomförts för att säkerställa att all skadad kabel är bortkapad. Kabeländarna är nu tillslutna och tillbakalagda på havsbottnen. Kabelfartyget är på väg till Karlshamn, för att lasta ombord ny kabel som därefter ska skarvas i. Detta beräknas ske tisdag eller onsdag.

- Operationen har hitintills gått helt enligt plan. Vi har nu tagit upp skadad kabel från platsen där vi mätt fram att felet var beläget, och just funnit felstället där det elektriska överslaget har skett, berättar Bo Nilsson, teknisk ansvarig på Baltic Cable AB.

Under förutsättningar att det inte blir för blåsigt, kommer det tekniskt komplicerade arbetet med att skarva i den nya kabeln att påbörjas mot slutet av veckan. Detta arbete sker på båtens akterdäck i ett specialbyggt skarvhus där kraven på renlighet och luftfuktighet är högt ställda. För detta arbete anlitas specialister från ABB High Voltage Cable. Det behöver göras två skarvar innan kabeln åter är hel och kan börja överföra energi mellan Sverige och Tyskland. Om allt går enligt planerna ska länken vara klar för drifttagning senare delen av april.

För intresserade arrangeras en pressvisning på tisdag (28/3) klockan 14.00 i samband med lastningen av ny kabel från en av hamnarna i Karlshamn. Intresserade ombedes kontakta Bo Nilsson, teknisk ansvarig på Baltic Cable AB, på telefon 040-25 54 69.

Baltic Cable´s 250 km långa kabel mellan Sverige och Tyskland skadades under stormen i början av december i fjol och har varit ur drift sedan dess.

För ytterligare information, hänvisas till vår hemsida http://www.balticcable.com