Pressmeddelande från Baltic Cable 2000-03-23
Baltic Cable reparationen påbörjas

Reparationen av kabelskadan på likströmsförbindelsen Baltic Cable mellan Sverige och Tyskland beräknas påbörjas 2000-03-24. Reparationen beräknas ta ca 1 månad beroende på väderförhållandena.

Baltic Cable´s 250 km långa kabel mellan Sverige och Tyskland skadades under stormen i början av december i fjol och har varit ur drift sedan dess.

Reparationen utförs till havs vid felstället i södra Östersjön ombord på ett specialbyggt kabelreparationsfartyg, Sea Spider. ABB High Voltage Cables är kontrakterade för reparationen som kommer att utföras till havs vid felstället i södra Östersjön.

I samband med lastning av reservkabel i Karlshamn ges möjlighet för journalister till ytterligare information kring reparationsarbetet samt att bese själva lastningen av kabel till kabelreparationsfartyget Sea Spider. Tidpunkten för lastningen och informationsmötet är idag inte fastställt men beräknas till omkring 28 eller 29 mars. Vi vill gärna få en förhandsanmälan från intresserade för att praktiskt kunna ge direkt information om exakt tidpunkt för informationsmötet.

För ytterligare information, kontakta Bo Nilsson, tekniskt ansvarig på Baltic Cable AB på telefon 040-25 54 69.