ORGANISATION:

Managing Director: Jan Brewitz

Commercial Director: Lutz Landwehr

Economy  and administration: Eva Marie Svenson

Technical Manager: Nils Nordtorp

Postal address:
Baltic Cable AB
Gustav Adolfs Torg 47
SE-211 39 Malmö
SWEDEN

 

Telephone switchboard: +46 40 560 100


E-mail:
info@balticcable.com

 

 

Site Managers:

 

GERMAN Converter-station in Herrenwyk

Wolfgang Blöss, Herrenwyk station
Telephone: +49 451 307 860, mob: +49 177 522 1628

SWEDEN Converter-station in Kruseberg/V. Kärrstorp

Roland Törnqvist,
Telephone: +46 705 538 257

Ledningsvisning!
I Baltic Cables elkraftförbindelse svensk sida ingår två s
tycken jordkabel-förband. Berörda markägare ombedes att i god tid ringa 070- 553 8257 för ledningsvisning innan något arbete kan påbörjas inom riskområdet. Riskavståndet till kablarna är 5 meter. Ledningsvisningen är kostnadsfri, men bara under förutsättning att ni meddelat oss senast fyra arbetsdagar före aktuell dag.